Aktualności

Badanie 'anglików' SKP - sprawdzian SA-1/Light

Szczegółowy sposób badania minimalnego wymaganego pola widzenia w lusterku zewnętrznym (lewym wstecznym) pojazdu kategorii M1 przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego tzn. z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu, określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

Realizując w praktyce założenia Rozporządzenia, tzn. badanie techniczne "anglika", można wykorzystać przygotowany przez naszą firmę sprawdzian SA-1 pozwalający w prosty sposób dokonać sprawdzenia pola widzenia. Dzięki zastosowaniu sprawdzianu SA-1 diagnosta zaoszczędzi czas, a co ważne prawidłowo i profesjonalnie wykona badanie techniczne.

Projekt PRD

26 marca 2017

13 marca 2017 roku na stronach rządowych ukazał się PROJEKT zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Jak wcześniej informowałem, w trakcie omawiania dyrektywy unijnej, obowiązkiem ustawodawcy było opracowanie projektu do marca br. i tak też się stało. W załączniku dołączamy pełny tekst projektu ustawy. Po konsultacjach społecznych dokonano kilku istotnych zmian lub doprecyzowano niezrozumiałe paragrafy w stosunku do propozycji poddanej pod dyskusję, a omawianej szerzej przeze mnie w poprzednim artykule. Zapraszam do zapoznania się z pełnym tekstem projektu, gdyż zapowiadane zmiany będą miały dość istotny wpływ w najbliższej przyszłości na działalność Stacji Kontroli Pojazdów. Należy przypuszczać, że obecnie opublikowany tekst jest zbliżony do wersji ostatecznej.

Projekt Ustawy już w Sejmie

 22 listopada 2018

Zapraszam do zapoznania się z treścią projektu ustawy.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2985    tel. 693 992 201F.H.U. AGK-Partner

Andrzej Kapłon
ul. Różyckiego 4A
64-920 Piła

biuro@agkpartner.pl