Aktualności

SPRAWDZIAN POLA WIDZENIA W POJAZDACH Z KIEROWNICĄ
PO PRAWEJ STRONIE POJAZDU

SA-1 Light

Szczegółowy sposób badania minimalnego wymaganego pola widzenia w lusterku zewnętrznym (lewym wstecznym) pojazdu kategorii M1 przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego tzn. z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu, określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Realizując w praktyce założenia Rozporządzenia, tzn. badanie techniczne "anglika", można wykorzystać przygotowany przez naszą firmę sprawdzian SA-1 Light pozwalający w prosty sposób dokonać sprawdzenia pola widzenia. Dzięki zastosowaniu sprawdzianu SA-1 Light diagnosta zaoszczędzi czas, a co ważne prawidłowo i profesjonalnie wykona badanie techniczne.

październik 2019


W dniu 13 września zostały wprowadzone zmiany do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Zmiany w życie wchodzą z dniem 04.10. 2019 r. styczeń 2020

Seminaria Sunrise &SITK RP

Informujemy, że od 20 stycznia Sunrise wraz z SITK RP orgainzują seminaria szkoleniowe, podczas których wyjaśnią wiele kwestii związanych z drogomierzami oraz wskażą konkretne przypadki z nimi związane np. niższy stan licznika na badaniu okresowym niż zawarty w CEPIK, wymiana drogomierza przed 1 stycznia i po 1 stycznia 2020 roku, wypalone piksele w liczniku, prostowanie popełnionych błędów przez diagnostów, treść dokumentu wystawianego po odczycie drogomierza (diagnosta nie wystawia zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu) itp.
Wskażą również w jaki sposób można udowodnić, że diagnosta nie popełnił błędu podczas jego odczytu, co jest bardzo istotne w związku ze sprawdzaniem stanu licznika przez policjantów w trakcie rutynowych kontroli drogowych – w przypadku stwierdzenia niezgodności Policja wszczyna postępowanie mające na celu ustalenie rozbieżności.

Pierwsze spotkania: 20 stycznia – Wrocław, 21 stycznia - Świebodzin, 22 stycznia – Przecław k. Szczecina, 23 stycznia – Zajączkowo k. Słupska, 24 stycznia – Poznań. Kolejne spotkania dla pozostałych regionów Polski odbędą się w lutym.

POLECAMY!