Odbiory SKP

W tym obszarze działania oferujemy pomoc w zakresie pozyskania POŚWIADCZENIA ZGODNOŚCI TDT zarówno nowo powstałym stacjom kontroli pojazdów jak i ponownie starającym się o certyfikację. 

Czynności jakie wykonujemy w tym zakresie: 

 1. Analiza zgodności urządzeń i ich dokumentów (posiadane atesty certyfikaty i deklaracje zgodności). 
 2. Analiza obiektu budowlanego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami. 
 3. Analiza infrastruktury, stanu stanowisk parkingowych oraz stanowiska do badań akustycznych. 
 4. Wykonanie wniosku do TDT. 
 5. Wykonanie szkicu i rysunku technologicznego stanowiska. 
 6. Kontrola obiektu po usunięciu wynikłych z audytu usterek.