Doradztwo inwestycyjne

Materiałów zawartych na stronie internetowej nie można traktować jak elementów projektu budowlanego. Mają na celu w prosty i przejrzysty sposób pomóc w podjęciu prawidłowych decyzji, co do rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (SKP) począwszy od analizy rynku i możliwości rozwinięcia takiej działalności w wybranym przez inwestora miejscu, kosztów budowy i wyposażenia, kosztów utrzymania, przewidywanych zysków oraz działań marketingowych wzmacniających pozycję na rynku.
  Wiedza ta jest tak obszerna i wielopłaszczyznowa, że zostanie przedstawiona tylko sygnalnie.

Pełną pomoc otrzymacie Państwo po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu i nawiązaniu współpracy w ramach realizacji inwestycji.

„Pomysł na stację kontroli pojazdów” – „…bo inni to robią i zarabiają duże pieniądze…”(jak się często mówi) to nie wszystko.
Pełna analiza ZA I PRZECIW pozwoli uniknąć strat po zaangażowaniu się w nieprzemyślaną inwestycję.

Budowa Stacji Kontroli Pojazdów wiąże się z wieloma przemyśleniami pozwalającymi, w trakcie późniejszej eksploatacji obiektu, czuć komfort zarówno w zakresie rozmieszczenia obiektu na działce, jak i samego korzystania z obiektu, w którym zgodnie z technologią badań rozplanowano rozmieszczenie urządzeń, ich dostępność i możliwości pełnego wykorzystania.
Samo użytkowanie budynku nie powinno sprawiać przedsiębiorcy problemów związanych np. z podtopieniami, nadmiernymi kosztami eksploatacyjnymi czy być przyjazna dla interesantów.

Jesteśmy do dyspozycji zarówno w zakresie:
- rozpoczynania nowych inwestycji,
- adaptacji istniejących budynków na potrzeby stacji kontroli pojazdów
- przebudowy i rozbudowy istniejących skp

1. Wstępna analiza rynku tzn.:
• ilość pojazdów zarejestrowanych w gminie (okolicy do 10-30km);
• liczba mieszkańców miejscowości, w której ma powstać stacja i miejscowości sąsiednich;
• liczba stacji kontroli pojazdów i zakres ich działania w promieniu do 50 km;
• zakres działania przyszłej stacji i ewentualnego zaplecza technicznego.
2. Koszty budowy
2.1. Pozyskanie działki: na potrzeby inwestycji (koszty do wyceny we własnym zakresie.
• rodzaj działki – przeznaczenie, czy wymaga przekształcenia czy z planu zagospodarowania przestrzennego wynika że może być przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obsługi pojazdów,
• położenie działki – typ drogi dojazdowej (przez jakiego szczebla instytucje, zarządcę, obsługiwana), rodzaj zjazdu, szerokość wjazdu,
• zagospodarowanie – sieci energetyczne, gazowe, wodne, zbiorniki podziemne uniemożliwiające lub zmniejszające obszarowo możliwości zabudowy,
• wymiary - dla SKP podstawowej min. 34m x 12m; dla SKP okręgowej 64m x 25m,
• media – min. woda, prąd dla SKP podstawowej ok. 15-20 kW; SKP okręgowej 28-38kW,

2.2. Wyposażenie. W przypadku wyposażenia diagnostycznego jego cena jest ustabilizowana i wynosi dla:
• SKP podstawowej od 145 tys. PLN do 200 tys. PLN netto w zależności od dobieranego wyposażenia oraz wyboru sposobu przeprowadzania badań technicznych (tzn. realizowanych na kanale czy na podnośniku);
• SKP okręgowej od 220 tys. do 270 tys. PLN netto.  (patrz zakładki wyposażenie SKP)


2.3. Budowa budynku SKP.
Jeżeli warunki zagospodarowania przestrzennego nie narzucają sposobu zabudowy budynku, możliwość wykorzystania materiałów budowlanych jest bardzo duża i różnorodna, a co za tym idzie oszacowanie kosztów budowy jest mało precyzyjne.
Koszty budowy są inne w przypadku realizowania budowy etapami z wykorzystaniem doświadczonego doradcy inwestycyjnego a inne w przypadku budowy "pod klucz".
Rozpiętość kosztorysowa jest tak duża, że wymienione wartości będą bardzo pobieżne.
- dla SKP podstawowej ok. 200-500 tys. PLN netto, (dotyczy budynku skp z zapleczem)
- dla SKP okręgowej ok. 400-800 tys. PLN netto, (dotyczy budynku skp z zapleczem)

Przykładowe budynki SKP podstawowa (proszę samodzielnie ocenić czy koszt budowy tych budynków jest podobny
 

Przykłady SKP okręgowej

To co można zaobserwować wizualnie nie zawsze jest podstawą do oszacowania kosztów budowy. Bardzo ważnym elementem jest grunt, na którym będzie posadowiona inwestycja.
W zależności od jego nośności i przesiąkalności koszt budowy elementów ziemnych (fundamenty kanał ) mogą znacznie podnieść koszty inwestycji.
Do szacunkowych kosztów należy doliczyć m.in.: projektowanie, podłączenie mediów i zagospodarowanie działki, ogrodzenie, utwardzenie: dojazdów, parkingów, stanowiska do badania hałasu.
Pozostałe czynniki, mające wpływ na podjęcie decyzji, powinny być omówione z doradcą posiadającym wiedzę w zakresie realizowanych inwestycji.
Nawiązanie współpracy z naszą firmą pozwoli Państwu przejść przez całość inwestycji, od etapu doboru działki poprzez projektowanie do etapu odbioru przez TDT (Transportowy Dozór Techniczny), bezproblemowo.
Zapewniamy fachową pomoc:
- podczas doboru działki pod inwestycję;
- przy analizie wypisu z warunków zabudowy i projektowaniu wstępnym przy występowaniu o wydanie warunków zabudowy,
- przy projektowaniu nowych budynków i zmianach, modernizacjach projektowych,
- poprzez nadzór inwestycyjny podczas budowy i przebudowy,
- przy wykonywaniu dokumentacji i odbiorze przez Transportowy Dozór Techniczny.
Ponadto wykonamy wszystkie czynności lub wybrane etapy projektowania i budowy pod klucz.


Zapraszam do współpracy!

Andrzej Kapłon